Inginerie mecanică, Inginerie tehnologică, Inginerie economică

Ingineria materialelor, Design-ul produselor, Ingineria mediului, Surse regenerabile de energie, Mecatronică

Inginerie electrică, Electronică, Telecomunicații, Automatică, Tehnologia Informației, Calculatoare, Robotică

Silvicultură și exploatări forestiere, Design de mobilier și Inginerie a lemnului, Construcții

Matematică și Informatică

Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Alimentație și turism

Pshiologie și Științele Educației, Sociologie și Comunicare, Drept

Litere, Muzică

Medicină, Inginerie medicală, Educație Fizică și Sporturi Montane

Proiecte de echipă

Proiecte doctorat